Advokat Roald Helgesen

Roald HelgesenFødt 1962

Advokat Helgesen har drevet egen advokatpraksis siden 1997 og har forut for det arbeidet i forsikring både med saksbehandling innen tingskader og som advokatfullmektig ved juridisk avdeling.

Helgesen driver allmenn praksis, men arbeider hovedsaklig med forsikring- og erstatningsrett innenfor personskade og tingsrettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Advokat Helgesen arbeider også mye med problemstillinger knyttet til landbruk, odelsrett og jordskifte.

Kontakt

Mobiltelefon: 905 65 088
E-post: helgesen@jussnett.no